سرپرست موسسه پشتیبانی سهام پدیده منصوب شد

سرپرست موسسه پشتیبانی سهام پدیده منصوب شد

علی کریمی قدوسی طی حکمی عباسعلی طوسیان را به عنوان عضو هیات مدیره و سرپرست موسسه پشتیبانی سهام پدیده منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، در بخشی از این حکم آمده است:

باتوجه به تعهد، تخصص و تجارب شایسته جنابعالی به سمت عضو هیات مدیره و سرپرست موسسه پشتیبانی سهام منصوب می شوید.

ادامه سرپرست موسسه پشتیبانی سهام پدیده منصوب شد

تقاضای ۳ شرکت‌ بازارپایه و زمان ۵ ماهه بررسی آثار مقررات جدید/ وضعیت پدیده

انتصاب معاون امور برنامه ریزی و توسعه اقتصادی پدیده

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به اینکه اثر نتایج مقررات جدید بازارپایه به ۵ ماه دیگر زمان نیاز دارد از بررسی تقاضای ۳ شرکت‌ این بازار خبر داد و وضعیت پدیده شاندیز را اعلام کرد.

ادامه تقاضای ۳ شرکت‌ بازارپایه و زمان ۵ ماهه بررسی آثار مقررات جدید/ وضعیت پدیده