مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده: سهامداران پدیده برای تسهیل در ورود به فرابورس در سامانه سجام ثبت نام کنند

مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده: سهامداران پدیده برای تسهیل در ورود به فرابورس در سامانه سجام ثبت نام کنند

عباسعلی طوسیان در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده گفت: برای ورود به فرابورس وبرگزاری مجمع عمومی ، ثبت نام سهامداران در سامانه سجام ضروری و فرآیند ورود به فرابورس را تسهیل می کند.

وی بااشاره به آغاز ثبت سهام سهامداران پدیده و شروع فرایند سپرده گذاری سهام شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، افزود: از تمامی سهامداران تقاضا می شود، جهت تسریع در ثبت سهام به نام ایشان در سامانه فرابورس نسبت به ثبت نام در سامانه سجام حداکثر طی یک هفته اقدام نمایند.

مدیر عامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده خاطرنشان ساخت: بدیهی است ثبت سهام سهامداران در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و ثبت نام در سامانه سجام برای ورود به فرابورس ضروری است .

آدرس سایت:
http://sejam.ir/padideh