رئیس دفتر رئیس جمهور: خط اعتباری ۱۰۰۰ میلیاردی برای پدیده در حال پیگیری است

رئیس دفتر رئیس جمهور: خط اعتباری 1000 میلیاردی برای پدیده در حال پیگیری است

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه این نشست نیز در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان رضوی درباره دستور رئیس‌جمهور در خصوص حل مشکلات پدیده شاندیز و درخواست خط اعتباری تا سقف هزار میلیارد تومان برای این شرکت اظهار کرد: ستاد اقتصادی دولت روی این مسئله بحث کرده و بناست برخی از این مصوبات در شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود و بحث خط اعتباری هزارمیلیاردی مورد درخواست این شرکت نیز در حال پیگیری است اما نهایی نشده است.