رئیس دادگستری خراسان رضوی: آمادگی همه جانبه قوه قضاییه برای تسریع اجرای حکم پدیده واحقاق حقوق سهامداران

رئیس دادگستری خراسان رضوی: آمادگی همه جانبه قوه قضاییه برای تسریع اجرای حکم پدیده واحقاق حقوق سهامداران

رییس دادگستری خراسان رضوی گفت:
در برهه کنونی اجرای احکام می‌تواند همه مشکلات را حل کند، ضمن اینکه قوه قضاییه آمادگی انجام هر کمکی را در جهت پیشبرد و تسریع اجرای حکم پدیده درجهت احقاق حقوق سهامداران رادارد.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده غلامعلی صادقی در جلسه ای مشترک باسرپرست و مدیران گروه شرکتهای پدیده ضمن تاکید رییس قوه قضاییه بر تسریع و همراهی همه جانبه در اجرای حکم پدیده، از اقدامات بسیار ارزشمندی که در چند ماه گذشته انجام شده است، قدردانی کرد.

ادامه رئیس دادگستری خراسان رضوی: آمادگی همه جانبه قوه قضاییه برای تسریع اجرای حکم پدیده واحقاق حقوق سهامداران