انتصاب سرپرست شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش

انتصاب سرپرست شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش

مهندس عباس محتاج به عنوان سرپرست شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده، علی کریمی قدوسی سرپرست گروه شرکت های پدیده طی حکمی ضمن تشکر از زحمات سید امین متقی مدیر عامل پیشین در دوران تصدی، مهندس عباس محتاج را با حفظ سمت تا تعیین مدیر عامل جدید،بعنوان سرپرست شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش منصوب نمود.

ادامه انتصاب سرپرست شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش