[ویدیو] قیمت سهام توسعه و ابنیه چقدر می باشد، آیا شرکت قادر به خرید سهام سهامداران می باشد و…؟

پاسخ آقای طوسیان مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام به سوالات سهامداران در مجمع عمومی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

سوال: قیمت سهام توسعه و ابنیه چقدر می باشد، آیا شرکت قادر به خرید سهام سهامداران می باشد و…؟

[ویدیو] چه میزان اعتبار از کنسرسیوم بانکی دریافت شده است؟

پاسخ مهندس بزرگی، مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان به سوالات سهامداران در مجمع عمومی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

سوال: چه میزان اعتبار از کنسرسیوم بانکی دریافت شده است؟

سوال: چه اقداماتی برای ورود شرکت ابنیه به فرابورس صورت گرفته است؟