[ویدیو] آیا تورم چند سال اخیر بر سهام پدیده تاثیر خواهد گذاشت؟ آیا ورود سهام توسعه به بازار زرد فرابورس امکان پذیر است و آیا قبل از باز شدن نماد گتوشا رقیق خواهد شد؟

پاسخ آقای طوسیان، مدیر عامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده به سوالات سهامداران در مجمع عمومی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

سوال: آیا تورم چند سال اخیر بر سهام پدیده تاثیر خواهد گذاشت؟

سوال: آیا ورود سهام توسعه به بازار زرد فرابورس امکان پذیر است و آیا قبل از باز شدن نماد گتوشا رقیق خواهد شد؟