اطلاعیه؛ کرونا مراکز خرید و فروشگاه های بزرگ طرقبه و شاندیز را به تعطیلی موقت کشاند

اطلاعیه؛ کرونا مراکز خرید و فروشگاه های بزرگ طرقبه و شاندیز را به تعطیلی موقت کشاند

پیرو دستور فرماندار محترم و رئیس شورای تامین شهرستان(طرقبه-شاندیز و …)، از امروز تا اطلاع ثانوی کلیه فروشگاههای بزرگ و مجتمعات تجاری شهرستان به جهت حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از چرخه انتقال ویروس کرونا، ملزم به تعطیلی می باشند.

ادامه اطلاعیه؛ کرونا مراکز خرید و فروشگاه های بزرگ طرقبه و شاندیز را به تعطیلی موقت کشاند