سود ۱۱,۳۴۴ ریالی سهام شرکت توسعه پدیده پس از زیان ۱۷۴۴ریالی

سود ۱۱,۳۴۴ ریالی سهام شرکت توسعه پدیده پس از زیان ۱۷۴۴ریالی

رییس هیات مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده گفت: زیان خالص هر سهم پدیده از ۱۷۴۴ ریال به سود ۱۱,۳۴۴ ریالی رسید

دکتر ملایی در گفتگو با روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، با عنوان مطلب فوق افزود: با بررسی صورتهای مالی ۹ ماهه شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز که به تائید حسابرسی و بازرس قانونی شرکت رسیده است به تغییراتی در برخی سرفصلها از جمله تبدیل زیان خالص هر سهم از ۱۷۴۴ ریال به سود ۱۱,۳۴۴ ریالی رسیده ایم.

وی افزود: در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، هر چند جمع هزینه های عملیاتی رشد ۴۶ درصدی داشته است، جمع درآمدهای عملیاتی ۸,۷۴۳ درصد رشد داشته است و در نتیجه سود عملیاتی شرکت ۱۸,۴۵۳ درصد افزایش یافته است.

ادامه سود ۱۱,۳۴۴ ریالی سهام شرکت توسعه پدیده پس از زیان ۱۷۴۴ریالی