جلسه معارفه مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده شاندیز برگزار شد

انتصاب معاون امور برنامه ریزی و توسعه اقتصادی پدیده

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده شاندیز، مراسم معارفه مدیرعامل جدید گروه شرکتهای پدیده شاندیز با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت برگزار شد.

دراین مراسم رییس هیات مدیره گروه شرکتهای پدیده شاندیز گفت:

انتخاب مدیریت در فصل جدید کاری پروژه بزرگ پدیده، مهمترین تصمیم هیات مدیره بود و در میان همه ی گزینه ها و بررسی های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که راهبری هلدینگ اقتصادی می بایست در اختیار فردی باشد که علاوه بر دانش اقتصادی، دارای دانش مالی، ارتباطی، رسانه ای و بورسی باشد.

علی کریمی افزود: مولفه جوان بودن در عین تجربه و دانش مرتبط با حوزه بورس و کسب و کار از دیگر دلایل انتخاب دکترنیما ملائی به عنوان مدیر عامل گروه شرکتهای پدیده شاندیز بوده است، که امید است با توان مضاعف اهداف عالی این پروژه اقتصادی را به سرانجام برساند.

ادامه جلسه معارفه مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده شاندیز برگزار شد