مرخصی‌های محکومین پرونده پدیده در چارچوب قانون است

مرخصی‌های محکومین پرونده پدیده در چارچوب قانون است

ایرنا– قاضی اجرای احکام پرونده‌های اقتصادی مشهد و نماینده دادستان در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: تا جایی که بتوانیم از ظرفیت قانونی برای اخذ مطالبات مردمی در پرونده‌های اقتصادی استفاده می‌کنیم که اگر مرخصی و تخفیفی در پرونده شرکت پدیده وجود دارد نیز در چارچوب قانون است.

صادق صفری روز چهارشنبه در نشست خبری تشریح آخرین وضعیت اجرای حکم پرونده پدیده شاندیز افزود: در فرایند پرونده‌های اقتصادی که سرمایه مردم درگیر است، مهمترین هدف حل و فصل بخش مردمی آن به بهترین شکل است.
وی در باره مرخصی متهم ردیف اول این پرونده نیز ادامه داد: این مرخصی به منظور انجام امور مرتبط با پرونده است و آثار مثبتی در رویکرد این متهم و همکاری وی داشته ‌است.

ادامه مرخصی‌های محکومین پرونده پدیده در چارچوب قانون است