مجامع فوق العاده و عادی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به دور دوم موکول شد

مجامع فوق العاده و عادی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به دور دوم موکول شد

با توجه به ماده ۸۴ قانون تجارت، در مجمع عمومی فوق العاده با حضور بیش از ۵۰ درصد سهامی که حق رای دارند، مجمع رسمیت یافته و دستور جلسه از جمله اتخاذ تصمیم در خصوص تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و تفویض انجام اقدامات آن به هیات مدیره شرکت آغاز می شود.

مجامع فوق العاده و عادی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به دور دوم موکول شد

با توجه به ماده ۸۷ قانون تجارت و مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز با حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، ضروری است. بنابراین مجمع رسمیت یافته و دستور جلسه از جمله استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹و۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت آغاز می شود.

با توجه به مواد ۸۴ و ۸۷ قانون تجارت در مجامع فوق العاده و عادی، مجامع فوق العاده و عادی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به رسمیت نرسیده و به دور دوم موکول می شود.

عظیم

باسلام؛درمرحله جدید شرکت بنظر من تا اینجا خیلی خوب پیش رفتین،توکل برخدا سهامدارای زیادی منتظرند تا بعدازسالها چشم انتظاری سود نصیبشان شود که این موضوع دارد صحت پیدا میکند،البته هوش وذکاوت حقوقی دراین ایام نقش بزرگی ایفا خواهد کرد.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *