نحوه بازگشایی و قیمت گشان، طبق روال و براساس تایید ناظر بازار انجام می شود

نحوه بازگشایی و قیمت گشان، طبق روال و براساس تایید ناظر بازار انجام می شود

مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده نحوه بازگشایی سهام گشان را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، حمید روح بخش در خصوص نحوه بازگشایی و قیمت معاملاتی هر سهم نماد گشان گفت: قیمت معاملاتی هر سهم گشان قبل از برگزاری مجمع در تاریخ ۹۹/۰۷/۲۲برابر ۲۲۱،۱۳۸ ریال بوده است و با توجه به سود نقدی مجمع که برابر با ۱۱۴۱ ریال مصوب گردید قیمت هر سهم برای محاسبه قیمت تئوریک برابر ۲۱۹،۹۹۷ ریال باید مد نظر باشد .

وی ادامه داد: میزان افزایش سرمایه برابر ۹۶۴ میلیارد ریال بوده که در حدود ۱۸۵ درصد می باشد و سهامداران برای رسیدن به تعداد کل سهام جدید خود می بایست تعداد سهام تحت مالکیت را ضرب در عدد ۲/۸۵ کنند .

ادامه نحوه بازگشایی و قیمت گشان، طبق روال و براساس تایید ناظر بازار انجام می شود