اجرای عملیات عمرانی هتل پدیده شاندیز سرعت گرفت

اجرای عملیات عمرانی هتل پدیده شاندیز سرعت گرفت

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده گفت: عملیات عمرانی هتل پدیده با جدیت و سرعت بیشتری نسبت به چند ماه اخیر در حال پیگیری و اجرا است.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده مهندس محسن کوهی افزود: مهمترین اقدامات صورت گرفته در ماه جاری، اجرای عملیات نصب ستون های پارت ده یال های اقامتی و هتلی است که پس از گذشت حدود ۶ سال مجدد آغاز گردید.همچنین تکمیل اتصالات ستون ها تا طبقه ۲۸ و تامین بخشی از ورق ها جهت اجرای سقف طبقات بوده است که در حال حاضر تا طبقه ۱۶ بتن ریزی سقف ها انجام شده است.

وی ادامه داد: با ادامه اجرای اسکلت باقیمانده پروژه هتل پدیده در ماه جاری به مساحت زیر بنایی حدود ۲۷۱ هزار متر مربع ، مقدار تناژ نصب شده در پروژه تکمیل هتل در مهرماه برابر با ۴۸ تن بوده است در حالی که تناژ کلی اسکلت نصب شده در چهارماه گذشته تاکنون ۷۰ تن می‌باشد که نشان از حجم بالای کار اجرایی در مهر ماه است.

ادامه اجرای عملیات عمرانی هتل پدیده شاندیز سرعت گرفت