آغاز معاملات سهام شرکت توسعه بین الملی پدیده شاندیز (گشان) از شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه

آغاز معاملات سهام شرکت توسعه بین الملی پدیده شاندیز (گشان) از شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده با پیگیری مجدانه کلیه ارکان شرکت و همکاری و همراهی مقامات قضائی و دولتی به ویژه مدیران محترم بازار سرمایه، نماد معاملاتی شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز از روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه گشایش می یابد.

بر اساس این گزارش با توجه به ملاحظات فنی، نماد پدیده در بازار معاملات فرابورس به گشان تغییر یافت و معاملات نماد پیرو اطلاعیه ناظر محترم فرابورس ایران از روز شنبه۲۰ اردیبهشت ماه به صورت رسمی آغاز خواهد شد.