رییس و اعضای جدید هیات مدیره گروه شرکتهای پدیده شاندیز معرفی شدند /بارگذاری اسامی حقیقی هیات مدیره گروه شرکت های پدیده در سایت کدال

رییس و اعضای جدید هیات مدیره گروه شرکتهای پدیده شاندیز معرفی شدند /بارگذاری  اسامی حقیقی هیات مدیره گروه شرکت های پدیده در سایت کدال

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پدیده ؛ آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ به شرح ذیل اعلام گردید:

علی کریمی قدوسی به نمایندگی از بانک صادرات ایران (سهامی عام) به سمت رییس هیات مدیره

مصطفی جهانبانی به نمایندگی موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز به سمت نائب رییس هیات مدیره

محمدرضا حسین نژاد دوین به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی تجارت الکترونیک پدیده کیش (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره و سید شمس الدین بربرودی به نمایندگی از شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره

ادامه رییس و اعضای جدید هیات مدیره گروه شرکتهای پدیده شاندیز معرفی شدند /بارگذاری اسامی حقیقی هیات مدیره گروه شرکت های پدیده در سایت کدال