مدیرعامل جدید شرکت ابنیه و ساختمان پدیده معرفی شد

مدیرعامل جدید شرکت ابنیه و ساختمان پدیده معرفی شد

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده شاندیز، مطابق با مصوبه هیات مدیره جدید شرکت ابنیه و ساختمان، مهندس محسن کوهی به عنوان مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز منصوب شد.

بر اساس این گزارش، محسن کوهی دانش آموخته رشته های مهندسی عمران در مقطع کارشناسی و برنامه ریزی شهری در مقطع کارشناسی ارشد می باشد و پیش از این به عنوان مدیرکل دفتر فنی استانداری و مشاور استاندار خراسان رضوی فعال بوده است.

ادامه مدیرعامل جدید شرکت ابنیه و ساختمان پدیده معرفی شد