مدیر عامل جدید شرکت ابنیه و ساختمان پدیده: پیشبرد اهداف سازمانی و توسعه فعالیت های نوآورانه در دستور کار است

مدیر عامل جدید شرکت ابنیه و ساختمان پدیده: پیشبرد اهداف سازمانی و توسعه فعالیت های نوآورانه در دستور کار است

 

مهندس کوهی مدیر عامل جدید شرکت ابنیه و ساختمان پدیده در جلسه معارفه خود بر خدمت رسانی به سهامداران، پیشبرد اهداف سازمانی و توسعه و بهره گیری از خلاقیت و نوآوری در امور شرکت، تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده، مهندس محسن کوهی در جلسه معارفه خود در جمع مدیران پدیده گفت: بنگاه های اقتصادی خصوصی باید بر اساس نوآوری و ابتکار و مدیریت هزینه حرکت کنند و ما نیز در تشکیلات بزرگ گروه شرکت های پدیده از این امر مستثنی نیستیم.

وی با بیان اینکه ایده پردازی و نوآوری ها در جهت رشد و شکوفایی شرکت موثر و می تواند به پیشرفت و توسعه سیستم کمک نماید، افزود: حفظ منافع و حقوق سهامداران، شفاف سازی، قانونمداری و ضابطه مندی نیز از دیگر اولویتهای این مجموعه می باشد.

ادامه مدیر عامل جدید شرکت ابنیه و ساختمان پدیده: پیشبرد اهداف سازمانی و توسعه فعالیت های نوآورانه در دستور کار است