مکاتبه جدید برای آغاز فرآیند تخصیص سهام ۲۰ هزار کد معاملاتی گشان انجام شد

مکاتبه جدید برای آغاز فرآیند تخصیص سهام 20 هزار کد معاملاتی گشان انجام شد

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام گفت:طی مکاتبات ماه گذشته که با شرکت سپرده گذاری مرکزی درخصوص بررسی آخرین وضعیت ۳۲ هزار سهامدار گشان که هنوز سهام به آنها تخصیص نیافته، موارد متعددی مشاهده شد.

حمید روح بخش افزود: در وهله اول مشاهده شد که بیش از ۱۵هزار کد معاملاتی تاکنون اقدامی برای سجامی شدن انجام نداده اند و بدینوسیله از این عزیزان درخواست می شود برای تخصیص سهام حتماً فرآیند سجامی شدن را با مراجعه به سایت sejam.ir دراسرع وقت آغاز و تا مرحله نهایی اقدامات را به سرانجام رسانند .

وی ادامه داد:در طبقه بعدی مشاهده شد که بیش از ۵ هزار کد معاملاتی اقدامات اولیه برای سجامی شدن را انجام داده اند، اما مراحل را تا نهایی شدن فرآیند سجامی طی نکرده اند و در مراحل مختلف متوقف شده و نیاز به پیگیری از سامانه سجام دارد.

ادامه مکاتبه جدید برای آغاز فرآیند تخصیص سهام ۲۰ هزار کد معاملاتی گشان انجام شد