آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت توسعه پدیده شاندیز

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت توسعه پدیده شاندیز

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز، نماد گشان(گتوشا) انجام شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-119 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۲۱,۵۴۴ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۴۸۵,۵۴۴ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۹۶۴۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.