برگزاری دوره های استعدادیابی ورزش های روی یخ در پدیده شاندیز

برگزاری دوره های استعدادیابی ورزش های روی یخ در پدیده شاندیز

پدیده شاندیز با همکاری انجمن اسکیت روی یخ هیات اسکیت خراسان رضوی و با نظارت فدراسیون اسکیت کشور و هماهنگی اداره ورزش و جوانان طرقبه شاندیز دوره های استعدادیابی ورزش های روی یخ را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده، مهندس محسن کوهی مدیر عامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز گفت: با توجه به ادامه تکمیل فعالیت های پروژه پدیده شاندیز، پیست بازی های یخی مرکز خرید این مجموعه بعد از اصلاح ساختارهای فنی و تاسیساتی دوباره راه اندازی شد.

ادامه برگزاری دوره های استعدادیابی ورزش های روی یخ در پدیده شاندیز