مدیر عامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز: بزودی سرمایه گذار ساختمان های میان مرتبه معرفی می شود

مدیر عامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز: بزودی سرمایه گذار ساختمان های میان مرتبه معرفی می شود

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز گفت: بزودی خبرهای خوبی در حوزه انتخاب سرمایه گذار ساختمان های میان مرتبه برای سهامداران خواهیم داشت.

به گزارش روابط عمومی وبین الملل گروه شرکتهای پدیده مهندس محسن کوهی افزود: پس از چاپ اگهی فراخوان عمومی دعوت به مشارکت جهت ساخت آپارتمان های میان مرتبه(لورایز)درتاریخ ۲۴آذرماه، پیشنهادات خوبی ازطرف سرمایه گذاران تراز یک کشوری به این شرکت رسیده است و هم اکنون درمراحل نهایی مذاکرات هستیم.

وی با اشاره به اینکه درتمامی مذاکرات حفظ منافع وحقوق سهامداران به عنوان یکی ازاولویت های مهم درنظرگرفته شده است، افزود: دراین راستا ۱۰ واحد تکمیل شده و کامل لورایز جهت بازدید سرمایه گذاران ومتقاضیان خرید درنظر گرفته شده است.

ادامه مدیر عامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز: بزودی سرمایه گذار ساختمان های میان مرتبه معرفی می شود