آیا افزایش سرمایه قریب الوقوع در پیش است؟

آیا افزایش سرمایه قریب الوقوع در پیش است؟

مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده آخرین وضعیت برخی از دغدغه های سهامداران را تشریح کرد.

دکتر نیما ملائی مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده، در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده در خصوص افزایش سرمایه اخیر گفت: در راستای جلوگیری از سوء استفاده طرفهای تجاری و یا ایجاد نقطه ضعف مبنی بر اعتراف به وجود بدهی پیش بینی نشده، هیات مدیره تقاضای افزایش سرمایه از محل سود انباشته از محل کلیه سود نمود که به تائید بازرس قانونی شرکت نیز رسید و با توجه به نگرانی های سازمان بورس نسبت به بندهای گزارش حسابرسی سازمان بورس با درصدی از افزایش سرمایه در مرحله اول موافقت شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش شبانه روزی کلیه همکاران حوزه مالی در گروه پدیده ، در راستای رفع موانع اجرای مابقی افزایش سرمایه از محل سود انباشته، تعداد قابل توجهی از بندهای حسابرسی در صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیق گروه پدیده رفع شد که طی روزهای آتی پس از طی تشریفات قانونی با جزئیات از طریق سایت کدال به اطلاع سهامداران عزیز می رسد.

ادامه آیا افزایش سرمایه قریب الوقوع در پیش است؟